Cetak

Laporan LHKPN

Ditulis oleh ichigo on .

 •  Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN)

  Pengadilan Tinggi Agama Semarang

  No Nama NIP Jabatan NHK  Tgl Lapor Ket
  1 Drs. H. Mansur Nasir, SH, MH 19501018 197903 1 003  Ketua      
  2 Drs. H. Maradaman Harahap, SH, MH
  19480705 197111 1 001 Wakil Ketua      
  3 Drs.H.M.Ichsan Yusuf, SH.M.Hum 19511216 197803 1 002 Hakim Tinggi      
  4 Drs.H.Sutjipto,SH 19480816 197801 1 001 Hakim Tinggi      
  5 Munardi, S.H. 19501109 197603 1 001 Hakim Tinggi  13142   8 Mei 2006 Tampil 
  6 Drs.H.Qomaruddin Mudzakir, SH 19510317 197603 1 002 Hakim Tinggi      
  7 Drs. H. Muchsin, SH.,MH. 19500725 197603 1 001 Hakim Tinggi      
  8 Drs. H. Nooruddin Jakaria, S.H.,M.H. 19531229 198003 1 002 Hakim TInggi      
  9 Dra.Hj.Faizah 19480406 197603 2 001 Hakim Tinggi      
  10 Drs. H.Amin Rosyidi, SH 19491231 197603 1 006 Hakim Tinggi      
  11 Drs.H.Muhtadin, S.H. 19500618 197603 1 003 Hakim Tinggi      
  12 Drs. H. Muh. Hidayat, SH., MH 19480601 197603 1 002 Hakim Tinggi      
  13 Dr. H. Masruyani Syamsuri, SH.MH. 19540403 198103 1 008 Hakim Tinggi      
  14 Drs. Syahrial, S.H. 19520701 198003 1 002  Hakim Tinggi      
  15 Drs.H. R.Manshur  19481110 197603 1 004 Hakim Tinggi      
  16 Drs.H.Thoyib.M, SH.MH  19530307 198101 1 001 Hakim Tinggi      
  17 Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H.,M.H. 19571019.198503.1.004 Hakim Tinggi      
  18 Drs.H.Saiful Fadhlanie Ghany, MH 19560716 198403 1 002 Hakim Tinggi      
  19 Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. 19541231 197903 1 058 Hakim Tinggi      
  20 Drs.H.Ibrahim Kardi, SH.M.Hum 19550816 198103 1 004  Hakim Tinggi      
  21 Dr.H.Ahmad Fadlil Sumadi, S.H.,M.Hum 19520822 198003 1 007 Hakim Tinggi      
  22 Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H 19570515 198503 1 002 Hakim Tinggi      
  23 Drs.H.Muhammad Nadjib, SH 19530714 197903 1 005 Hakim Tinggi      
  24 Dra.Hj. Zulaecho, MH 19550721 198503 2 001 Hakim Tinggi      
  25 Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H. 19541111 198503 1 003 Hakim Tinggi      
  26 Drs. H. M. Badawi, SH, MH 19570111 198512 1 001 Hakim Tinggi      
  27 Drs. H. Munasib Zainuri, S.H. 19500310 198103 1 003 Hakim Tinggi      
  28 Drs. H. Wakhidun AR, S.H.,M.Hum  19551019 198103 1 003 Hakim Tinggi      
  29 Drs. H. Djaelani KH., S.H.  19500306 198511 1 001 Hakim Tinggi      
  30 Drs. H. M. Ali Asyhar 19540816 198403 1 001 Hakim Tinggi      
  31 H. Tri Haryono, SH.
  19590307 198101 1 001 Pan/ Sek  13336   30-11-2009  Tampil
  32 Drs. Mursid Amirudin 19590529 198903 1 002 Wakil Panitera      
  33 Drs. Arief Hidayat, S.H. 19680904 199303 1 004 Wakil Sekretaris      
  34 Drs. H. Mukhidin 19641030 199303 1 002  P.M. Hukum      
  35 Dra.Hj. Nurlaela.MH 19640916 199303 2 002  P.M. Banding      
  36 Suparijanto Sigit,SH 19710403 199403 1 003 Ka Sub Bag Keu      
  37 Asmono, SH. 19610804 198703 1 003 Ka Sub Bag Umum      
  38 Drs.Ahmad Mansyur,MH 19630922 199203 1 003 Ka Sub Bag Kepeg      
  39 Arifah S Maspeke, S.Ag 19760815 199903 2 005 Bendahara      
elektronik sigara
center